.

,

Раді вітати вас на сторінці шкільної бібліотеки

Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів  № 52

з поглибленим вивченням української мови

Херсонської міської ради

 

«бібліотека — це свобода. Свобода читати, свобода думок, свобода спілкування. Це освіта, це розваги, це створення безпечних просторів, а також доступ до інформації»

(Ніл Гейман)

 

 

ПОРТФОЛІО БІБЛІОТЕКАРІВ
 
 
 
 Безручко Ірина Валентинівна
 

       Сікачова Наталя Леонідівна

 
 Бібліотекарі в своїй роботі керуються законодавчо-нормативними документами: Законом України "Про бібліотеку та бібліотечну справу", Законом України "Про освіту", Положенням про шкільну бібліотеку, Інструкцією про порядок доставки, комплектування та облік літератури.
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ: виховання гармонійно розвинутих громадян незалежної України, задоволення потреб користувачів, забезпечення підручниками та їх збереження, збагачення школярів основами бібліографічних знань, оперативне забезпечення читачів необхідною інформацією, надання інформаційно-методичної допомоги учням і педагогам.
БІБЛІОТЕКА ШКОЛИ - ЦЕ: книгозбірня для допитливих малюків та юних інтелектуалів, творчий простір для спілкування і поповнення інформаційного багажу, методичний центр для народження та акумуляції педагогічних інновацій, авторських програм, можливість знайомства з новими періодичними виданнгями, бібліотечно-інформаційний центр, місце де чекають нових зустрічей з шанувальниками книги.
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

          

   

3 ноутбуки, 1 комп'ютер підключені до локальної мережі  та  до  всесвітньої мережі Інтернер,безкоштовний Wi-fi,  принтер, проектор

  У середині 70-х років ХХ ст виходить наказ Міністерства освіти про створення в шкільних бібліотеках фондів літератури для вчителів, і в наступні десятиліття такі фонди активно формуються в нашій бібліотеці.

  У 1978 році - створюються фонди безкоштовних підручників. Із цього моменту бібліотека змушена опанувати роботу з фондами підручників. Згодом настає час інформаційного середовища, створення якого в шкільній бібліотеці розпочалось з появою комп'ютера, як допоміжного засобу створенню текстових документів. У 2009 р. бібліотека змінила місце знаходження. Вона розташувалася на другому поверсу, де встановлено сучасну техніку: компютери з виходом до мережі Інтернет, безкоштовний Wi-fi, принтер, проектор тощо.

   З метою підвищення ролі бібліотеки у школі, розширення аудиторії читачів, підвищення інформаційної компетентності бібліотекарів та вдосканалення обслуговування читачів засобами мережі Інтернет того ж року було створено веб-сторінку на сайті школи.

 

 Бібліотечний актив створенний

Для того щоб:
     1. Об’єднати дітей, які часто відвідують бібліотеку, які люблять книгу та читання, у єдиний творчий колектив;
     2. Проводити різноманітні цікаві заходи для школярів, щоб вони могли з гордістю говорити:
«Наша бібліотека – це місце, де цікаво, весело і комфортно».

 1. Мета створення активу. Здійснення творчої співпраці бібліотеки та учнівського колективу, спрямованої на пошук різноманітних форм організації змістовного дозвілля школярів, залучення їх до активної творчої діяльності навколо книги та бібліотеки; виховання у дітей суспільної активності, кращих моральних якостей: почуття колективізму, дружби, відповідальності за доручену справу, розвиток творчості.
 2. Актуальність. Гурток  спрямований на залучення дітей до бібліотеки, до читання, до книги. Часто бібліотека сприймається людьми як склад книжок, якесь «мертве місце» і тому ми поставили перед собою завдання:
 1) об’єднати дітей, які часто відвідують бібліотеку, які люблять книгу та читання, у єдиний творчий колектив;
 2)  проводити різноманітні цікаві заходи для читачів, щоб вони могли з гордістю говорити: «Наша бібліотека – це місце, де цікаво, весело і комфортно».
  3. Мета і завдання організації. Об’єднати дітей навколо бібліотеки та книги з метою проведення різних заходів, спрямованих на добрі та корисні справи, організацію змістовного дозвілля. Виховувати в учнів любов, повагу та дбайливе ставлення до книги; навчати дітей роботі з книгою; допомагати дітям відчути силу літературного мистецтва; розвивати художній смак дітей, збагачувати мову; розширювати кругозір дітей; навчати дітей вільно спілкуватися.

У своїй діяльності Актив керується

Конституцією України;
1. Конвенцією ООН про права дитини;
2.Законом України про загальну середню освіту;
3. Кодексом етики, честі, порядності;
4. Положенням про бібліотеку.

Організаційна структура
 Актив формується на базі шкільної бібліотеки. Складається з шести секцій:
1.Дозорні – проводять рейди з перевірки підручників, випускають стінгазету за підсумками перевірок.
2.Лікарні – ремонтують книги, беруть участь у рейдах із перевірки стану збереження підручників, випуску стінгазети за підсумками перевірок.
3.Бібліографи – штампують книжки, заповнюють каталожні картки, складають бібліографічні списки літератури.
4.Лектори – підбирають інформацію з книг та періодичних видань для доповідей, лекцій, презентацій. Виступають перед школярами.
5.Організатори – готують  та проводять масові заходи.
6.Оформлювачі – оформлюють книжкові виставки і полиці.

Активіс - це

1.Гарний читач, читає на різноманітні теми;
2.Часто буває у бібліотеці;
3.Береже книжки;
4.Допомагає товаришам вибрати книгу;
5.Намагається привернути до читання  нових читачів;
6.Бере участь у підготовці та проведенні бібліотечних заходів;
7.Слідкує за порядком у бібліотеці;
8.Допомагає бібліотекарю у роботі.

Члени активу
Членами об’єднання можуть бути  учні спеціалізованої школи. Вони мають право: брати участь в усіх заходах активу; вносити пропозиції щодо організації заходів; входити в інші дитячі об’єднання, організації, клуби. Обов’язки членів Активу: брати активну участь у діяльності Активу та школи; бути уважним, спостережливим, спраглим до знань; бути ввічливим та доброзичливим до оточуючих; виконувати доручення вчасно та сумлінно; стежити за чистотою одягу, тіла та думок, вести здоровий спосіб життя; не дозволяти собі пліткувати, сваритися, вживати лайливі та образливі слова; підтримуваним ближніх, допомагати їм потребі.
Закони Активу:
1. Закон єдності слова і діла.
2.Закон чесності та сумлінності.
3.Закон дружби і товариськості.
4.Закон турботи і милосердя.
 План роботи з активом бібліотеки:
 І.Сформувати актив бібліотеки.
 ІІ.Обговорення плану роботи, розподіл обов’язків, формування графіка чергування.
 ІІІ.Провести консультації і заняття з тем:
1.«Облік літератури в бібліотеці; книги сумарного обліку, інвентарні книги».
2.«Методика розташування літератури. Система класифікації літератури».
3.«Читацький формуляр. Методика ведення».
4.«Збереження літератури. Книжкова лікарня».
5.«Обговорення книжкових новинок, періодики. Робота з періодичними виданнями».
6.«Методика роботи в читальному залі».
7.«Технічна обробка літератури. Розстановка фонду».
8.«Методика перевірки літератури, підручників».
9.«Збір підручників. Видача підручників».
ІV. Залучення активу бібліотеки до практичних занять:
•допомога в обслуговуванні на абонементі;
•у читальному залі;
•у розстановці літератури;
•під час обліку періодики;
•робота з анкетування молодших школярів;
•проведення бесід із молодшими школярами.
V. Участь у масових заходах бібліотеки.
VІ. Проведення заходів у рамках «Тижня дитячого читання».
VІІ. Організація конкурсу на краще збереження навчальних книг.
-    проведення рейдів у класах.
VІІІ. Робота з боржниками.
ІХ. Підведення підсумків роботи за рік.
 

Робота активу спрямована на оволодіння навичками технічної обробки книги, розміщення літератури, користування довідково-бібліографічним апаратом, висвітлення результатів проведення акції „Книжковий рейд”, проведення масових заходів.

  Координує роботу  активу Рада бібліотеки.
Робота з обдарованими дітьми поділяється на індивідуальну та масову.
Індивідуальна робота
1) Бесіди :
- під час запису або видачі книг; - про прочитані книги; - рекомендації ; - консультації
а) ознайомлення з фондом бібліотеки;
б) оволодіння бібліотечно-бібліографічною грамотністю;
в) користування довідковою літературою;
г) картотекою.
2) Допомога учням в доборі науково-методичної літератури під час підготовки до участі науково-дослідницьких робіт, інтелектуальних конкурсах, предметних олімпіадах, шкільному товаристві , МАН :
- складання індивідуальних списків;

- пошук найсучаснішої їнформації.
3) Складання індивідуальних планів читання для дітей за їх уподобаннями.
4) Бібліотечні огляди для груп (5-7чол.) біля виставок.
Інформаційна робота здійснюється з урахуванням можливостей сучасних технологій: опанування інформаційних ресурсів (електронні каталоги , електронні публікації ).

Популяризація бібліотечного фонду проходить через нетрадиційні форми виставок.  Виставки – це наочна форма популяризації книги. Вони у нас завжди інтерактивні і нетрадиційні за формою.

- виставка-сюрприз ,,Книгу берегти, життя її продовжити”.
- виставка-вернісаж ,,Т.Г. Шевченко-маляр”.
- виставка-ікебана ,,Образ осені в поезії Херсонських поетів’’.
- виставка-консультація ,,День цивільної оборони’’.
Також невід’ємною частиною такої роботи є традиційні форми проведення масових заходів: акції; конкурси;свята.
Проведення  акції ,,Книжковий рейд’’, мета якої залучення учнівського та педагогічного колективів до роботи з виховання в учів бережливого ставлення до підручника, науково-популярної та інш. літератури, поваги до праці людей, які її створюють.
Проведення з волонтерами акції ,,Радість читання’’ з метою прищеплювання любові до книги і читання.

    Що ж таке  волонтерство?

 Слово "волотнтер" французького походження. В дослідному означає "доброволець що чинить із власної волі". Волонтерство - так називається рух, у який з кожним роком залучається дедалі більше людей. Воно дуже поширене у світі і є глобальним процесом об'єднання людей, які прагнуть зробити свій внесок на благо рідної країни і світової спільноти. Щодня у всьому світі понад 100 мільйонів волонтерів допомагають людям у біді. Філософія волонтера грунтується на етичних вищих цінностях.

  Волонтер

 1.Людина майбутнього, громадянин, світу шанс людства на виживання.

2. Людина яка відгукується на чужий біль, чужі проблеми і безкорисливо допомагає.

3. Людина яка любить і поважає інших.

4. Перш за все добра, милосердна, порядна, відповідальна людина.

Робота волонтерів важлива для кожного суспільства, тому що вони працюють майже без жодної матеріальної вигоди для себе. Це показує, що є  в житті речі цінніші за неї. Від волонтера посійтно вимагається віддача часу, засобів, уміння, або ресурсів. Будь-яка волонтерська робота має служити на благо людей, суспільства, або того середовища, в якому вони працюють.

  Зразковий портрет волонтера

 1. Цілеспрямованість, ініціативність

2. Комунікабельність

3. Віра в себе

4. Здатність до самостійних рішень

5. Наполегливість

6. Доброта і чуйність

7. Розуміння і терпимість

8. Творче ставлення до життя

  Знання:

 1. Основ психології людини

2. Законодавства

3. Способів і можливостей надання допомоги

4. Прагнення до всебічного розширення знань

  Уміння:

 1. Слухати

2. Розмовляти

3. Співчувати

4. Переконувати

5. Володіти собою

6. Розуміти іншого

 

 

 

.